Hem

Duo Nord

violinduo

Duo Nord bildades våren 2014 och består av violinisten

Rikard Nord och violinisten/alt-violinisten Rose-Marie Nord.© 2015 by DuoNord